skip to Main Content

Nieuwsoverzicht

JOB-magazine Juni 2018

Mbo’ers worden officieel studenten

1 op de 10 mbo-studenten geen les, wel examen

#Dit is niet mbo!

Uitnodiging JOB-monitor uitreiking

LOB Checklist

De checklist is gemaakt voor studentenraadsleden in het mbo. Studentenraden en studenten kunnen checken hoe het er voorstaat met de loopbaanorientatie en…

Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden: betrek kinderen en jongeren

‘Jongeren verdienen goed inzicht in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden’

Toelatingsrecht!

Toelatingsrecht van kracht

Internationalisering in het mbo

LAKS en JOB roepen op tot herwaardering van beroepsopleidingen

mbo’ers durven te klagen, maar weten niet altijd waar

JOB-magazine december 2017

vergaande plannen voor mbo’ers in regeerakkoord

ROC West-Brabant vraagt Onwettig lesgeld

Neem de perverse prikkels van het leenstelsel serieus!

Kamerbrief sterk beroepsonderwijs

‘Student met klacht moet snel en goed weg kunnen vinden’

JOB-magazine mei 2017

Studenten willen betere zitplekken in de kantine!

Mbo’ers willen uitdaging in hun taallessen

Studenten: ‘Maak de basisschool een jaar langer!’

Neem stagediscriminatie in het mbo nou eens écht serieus!

Studenten: ‘Maak de basisschool een jaar langer!’

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

Stem praktisch geschoolden in de Kamer!

WilWeg-ambassadeurs startklaar voor buitenlandpromotie mbo

PERSUITNODIGING – Stem mbo! Het studentendebat

Nieuwe rechten voor de studentenraad!

Stem mbo! Het studentendebat

Scholieren, Studenten, Decanen en Politiek sturen uitval de laan uit

JOB-magazine november 2016

Studenten worden onterecht geweigerd!

Back To Top