Nieuws - JOB

11 apr 2018

Scholieren, studenten en ondernemersorganisaties: tijd voor echt gelijke kansen

Utrecht, 11 april 2018  – Scholieren-, studenten- en ondernemersorganisaties roepen het kabinet op om serieus werk te maken van de […]

5 apr 2018

Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden: betrek kinderen en jongeren

Betrek kinderen en jongeren bij de plannen en de uitvoering van beleid in gemeenten. En zorg dat zij binnen de […]

6 mrt 2018

‘Jongeren verdienen goed inzicht in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden’

JOB en MBO Raad bieden Vaste Kamercommissie OCW ambitie-agenda LOB aan

 

“Met ambitie-agenda deze loopbaanoriëntatie en begeleiding helpen we scholen studenten […]

18 feb 2018

Toelatingsrecht!

De regels voor toelating in het mbo zijn verandert, daardoor hebben studenten meer rechten om te mogen beginnen met hun […]

6 feb 2018

Toelatingsrecht van kracht

De regels voor toelating in het mbo zijn veranderd, daardoor hebben studenten meer rechten om te mogen beginnen met hun […]

1 feb 2018

Internationalisering in het mbo

Geachte mevrouw Van Engelshoven,

U heeft de Tweede Kamer toegezegd om voor de zomer van 2018 met een visie te komen […]