Skip to content

Onderwijsovereenkomst

De Onderwijsovereenkomst (OOK) is een belangrijk document in het mbo-onderwijs. Het is als het ware het contract dat een school afsluit met een student en waarin bepaalde afspraken gemaakt moeten worden. In de OOK moeten in ieder geval een aantal gegevens over de opleiding staan, daarnaast worden rechten en plichten van de student besproken. Als een student bepaalde ondersteuning nodig heeft (bijvoorbeeld in verband met een chronische ziekte), dan worden deze ook in de OOK opgenomen.

Wat zijn je rechten?
Hoewel de OOK per student verschillend kan zijn (omdat de ene student wel extra ondersteuning nodig heeft, en de andere student niet), moet er per school wel een algemeen model bestaan. De studentenraad heeft instemmingsrecht op de manier waarop deze wordt ingericht. Als studentenraad is het dus verstandig om te kijken of er in het standaard model van de school geen gekke dingen staan. Een voorbeeld is als er onduidelijke punten in de OOK staan, of als er staat dat studenten van school gestuurd kunnen worden als ze geen stageplek hebben.

Tips van JOB
Hoewel de studentenraad dus instemmingsrecht heeft op de manier waarop de OOK wordt ingericht, blijft het een contract dat voor iedere student verschillend kan zijn. Het is daarom ook van belang om studenten te adviseren om het document goed door te nemen.

Actueel
Het is van belang om te weten dat de OOK wordt afgeschaft. Als het goed is bestaat de OOK vanaf het schooljaar 2021-2022 niet meer. De rechten en plichten worden vanaf dat moment in de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) opgenomen zodat het zeker is dat iedere student dezelfde rechten en plichten heeft. JOB is vaak in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om hier goede afspraken over te maken. Zodra er meer duidelijk is, zal JOB dit communiceren aan de studentenraden.

Back To Top