Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Aanmelden en inschrijven

Meld je aan vóór 1 april 2023, dan word je toegelaten tot de opleiding die je kiest!

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep.

 • Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo entree, niveau 2, 3 en 4.
 • Je kunt kiezen tussen een voltijd mbo-studie (BOL) of werkend leren (BBL).
 • Je kunt kiezen voor Regionale opleidingscentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc’s) en vakscholen.

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreider omschreven hoe het mbo in elkaar zit.

Voor meer informatie over opleidingen op het mbo en beroepen die je na het mbo kunt doen? Kijk dan op kiesmbo.nl en studeermeteenplan.nl/mbo

Op de website van je school staat hoe je je kan aanmelden voor een opleiding. De uiteindelijke inschrijving gaat via DUO. Bij DUO moet je je ook aanmelden voor je studentenreisproduct (dit kan ook al als je nog geen 18 bent en gaat studeren) en voor je studiefinanciering (vanaf 18 jaar).

Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Meld je dan uiterlijk op 1 april aan voor de start van het nieuwe schooljaar. Dan geldt het toelatingsrecht en wordt je sowieso toegelaten (uitgezonderd van numerus fixus opleidingen).

Wanneer je je niet op 1 april hebt aangemeld, dan mag de mbo-instelling je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je na de aanmelding je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen.

Kijk voor meer info over studeren op het mbo op studeermeteenplan en kiesmbo

Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Meld je dan uiterlijk op 1 april 2023 aan voor de start van het nieuwe schooljaar.

Wanneer je je niet op 1 april 2023 hebt aangemeld, dan mag de mbo-instelling je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je na de aanmelding je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen. 1 april 2023 is de uiterste aanmelddatum. Je kunt je ook al eerder aanmelden. Bij populaire opleidingen is dit handig, omdat de opleiding anders vol kan zitten.

Als je je na 1 april 2023 aanmeldt, vervalt het recht om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Een school is wel verplicht om in het toelatingsbeleid om te nemen wat de toelatingseisen zijn voor studenten ná 1 april 2023. Dit kan je dus terugvinden op de website van de mbo-school.

Als je overstapt naar een andere opleiding of een andere school kan je soms vrijstellingen krijgen, maar dat gebeurt altijd in overleg met je school. In principe bepalen scholen namelijk zelf wat voor vrijstellingen ze je geven (al zitten hier wel eisen aan!). Informeer daar dus eerst goed naar voordat je je inschrijft. Kijk in de Onderwijs- en Examenregeling  van de school waar je je inschrijft naar de regels voor het aanvragen en krijgen van vrijstellingen.

Als student heb je recht om toegelaten te worden  tot de mbo-opleiding van je keuze als je:

 • je op uiterlijk 1 april hebt aangemeld bij de mbo-opleiding;
 • de juiste vooropleiding hebt behaald voordat het mbo-schooljaar begint;
 • deelneemt aan de verplichte intakeactiviteiten voor die opleiding.

De toelatingseisen gelden voor alle mbo niveaus. Dus ook voor entreeopleidingen.

Meer aanmeldingen dan plekken op de opleiding

Als je aan de eisen voldoet, kan je soms toch worden geweigerd. Dat kan wanneer er meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Op de website van de opleiding moet staan hoeveel plekken de opleiding heeft en wat ze doen als er teveel aanmeldingen zijn. De selectie moet dan objectief zijn (bijvoorbeeld door loting) en mag niet gebeuren op basis van cijfers of motivatie.

Extra toelatingseisen

Daarnaast mogen sommige opleidingen extra eisen stellen. Denk aan een dansopleiding of een sportopleiding. Als je je voor dit soort opleidingen aanmeldt, moet je ook aan de extra eisen voldoen. Vanaf februari staan deze eisen op de website van de opleidingen die extra eisen mogen stellen. Via deze link kun je een lijst vinden met opleidingen die extra eisen mogen stellen.

Heb je toch problemen bij je toelating? Neem contact op met ons!

Een opleiding mag je alleen weigeren als:

 

 • je je na 1 april hebt aangemeld;
 • er meer aanmeldingen zijn dan plekken voor de opleiding;
 • je niet voldoet aan eventuele aanvullende eisen;
 • je niet de juiste vooropleiding hebt;
 • je niet hebt deelgenomen aan eventuele verplichte intake activiteiten.
 • Je 3 keer een negatief BSA (bindend studie advies) hebt gehad of 6 jaar mbo-opleidingen hebt gevolgd zonder diploma te behalen (na 3 studiejaren vervalt dit en mag je opnieuw een opleiding proberen).

Voldoe je wel aan alle eisen? Dan is de opleiding verplicht om jou aan te nemen. Een studiekeuzeadvies is niet bindend, adviseert de school jou een andere opleiding? Dan mag je dat advies negeren.

Word je wel afgewezen, vraag dan om een schriftelijke bevestiging zodat je daartegen bezwaar kan maken. Als jonger dan 18 jaar bent en je hebt nog geen diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau, dan hoort de school jou alsnog een andere opleiding aan te bieden waar jij je kan inschrijven.

Zijn er problemen bij jou toelating of heb je vragen, neem contact op met ons!

Om jou te helpen bij de studiekeuze moet de opleiding intake activiteit(en) aanbieden. Soms zijn deze verplicht en moet je ze doen om toegelaten te worden. De opleiding moet op de website zetten of de activiteit(en) verplicht zijn en wat voor activiteit(en) het zijn.

De intake activiteiten kunnen bijvoorbeeld een gesprek met een docent van de opleiding zijn of het volgen van een proefles. De intake is bedoeld om met jou te kijken of een opleiding bij jou past.  De intake mag geen test zijn om te beoordelen of je geschikt bent voor de opleiding en je mag niet geweigerd worden omdat je de intake niet goed gedaan hebt. Wel kan de opleiding na de intake activiteiten jou bij het studiekeuze-advies adviseren om een andere opleiding te gaan doen omdat ze denken dat die opleiding beter bij jou past. Dit is geen bindend advies en je mag als je dat wilt alsnog beginnen aan de opleiding van jouw eerste keuze.

Als je je voor 1 april hebt aangemeld, dan heb je recht op een studiekeuzeadvies van de mbo-instelling. In dit advies vertelt de mbo-instelling of zij denken dat de gekozen opleiding bij jou past. Daarbij horen ze te kijken naar jouw achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan adviseren dat een andere opleiding misschien beter bij jou past. Het advies is niet bindend. Dit advies is onderdeel van jouw  LOB- en studiekeuzeactiviteiten. Wanneer de school jou adviseert dat de opleiding niet bij jou past, dan mag je dat naast je neerleggen en alsnog aan de opleiding beginnen.

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de mbo-instelling over de voortgang van je opleiding. Elke student krijgt een bindend studieadvies na 9 maanden in het eerste jaar van de opleiding. Bij een 1-jarige opleiding krijg je een bindend studieadvies na 3 maanden.

Tijdens een studievoortgangsgesprek bespreekt de school met jou hoe de opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding nodig is. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies mag je doorgaan met de opleiding. Bij een negatief advies moet je stoppen met de opleiding. De mbo-instelling moet jou zo goed mogelijk te begeleiden naar een andere opleiding wanneer je moet stoppen na een BSA.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Voordat je het negatieve advies hebt gekregen hoor je een waarschuwing te krijgen, met een periode waarin je de kans krijgt om het te verbeteren.

Heb je vragen over je bindend studieadvies? Of ben je het niet eens met je bindend studieadvies? Neem contact op met ons!

Er zijn geen regels over weigering op basis van te weinig stageplekken. Sommige opleidingen hebben om deze reden een beperkt aantal opleidingsplekken. Het kan zijn dat er dan meer aanmeldingen zijn dan opleidingsplekken. Op de website van de opleiding moet op 1 februari al staan hoeveel plekken de opleiding heeft en wat ze doen als er teveel aanmeldingen zijn. Bij de SBB kan je ook melden dat er te weinig stageplekken zijn.

In het mbo is er geen speciaal onderwijs. Leerlingen uit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs schrijven zich bij een reguliere mbo-instelling in. Wel is er passend onderwijs in het mbo. Wanneer je een handicap of een chronische ziekte hebt, dan meld je dat bij jouw inschrijving. Met een intake wordt er samen met jou (en je ouders, wanneer je minderjarig bent) gekeken welke extra begeleiding en ondersteuning je nodig hebt en de school jou kan bieden. De afspraken die jullie hierover maken moeten door de school op papier worden vastgelegd.

Bij problemen kan je contact opnemen met onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten kunnen ouders, studenten en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij plaatsing van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

 

Op MBO Toegankelijk vind je tips voor studeren met een handicap of chronische ziekte.

De entreeopleiding is drempelloos, je mag daarom niet geweigerd worden! Wel zijn er vooropleidingseisen:

 • Je bent op 1 augustus 16 jaar of ouder.
 • Je voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor een mbo-2, mbo-3 of mbo-4 diploma. Je hebt dus nog geen vmbo-diploma gehaald.

Ook de toelatingseisen gelden voor een entreeopleiding.

Wel krijg je na 3 maanden een bindend studieadvies. Een bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies mag je doorgaan met de opleiding. Bij een negatief advies moet je stoppen met de opleiding. De mbo-instelling moet jou zo goed mogelijk begeleiden naar een andere opleiding wanneer je moet stoppen.

Een negatief advies kan nooit als een verrassing komen. Voordat je het negatieve advies hebt gekregen hoor je een waarschuwing te krijgen, met een periode waarin je de kans krijgt om het te verbeteren.

Heb je vragen over je inschrijving? Of heb je problemen met je inschrijving of een bindend studieadvies gekregen?  Neem contact op met ons!

Het is slim om dit te melden, want dan kan je opleiding er rekening mee houden. Tijdens de intake wordt er samen met de student (en ouders wanneer de student nog minderjarig is) gekeken welke extra begeleiding een student nodig heeft. Afspraken hierover worden opgenomen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

Een numerus fixus opleiding is een opleiding waar maar een beperkt aantal studenten voor toegelaten worden. Vanaf 1 november staan de aanmeldingen voor zo’n opleiding open. Op de website van de school moet geschreven staan of de opleiding die je wilt doen beperkt aantal studenten toelaat. Check dus goed of dit ook over jouw opleiding gaat!

Begin je zoektocht op www.stagemarkt.nl. Hier staan voor alle mbo-opleidingen erkende stages op! Het is belangrijk dat stages erkend zijn, dat betekent dat de stageplaats is gecontroleerd en geschikt is om te leren wat jij nodig hebt, dat ze de tijd hebben jou te begeleiden en dat het een veilig bedrijf is. De SBB erkent stageplekken. Mocht je niets vinden, vraag dan ook aan de stagecoördinator of er adressen van bedrijven bekend zijn waar je kan solliciteren. Studenten moeten scholen altijd om hulp kunnen vragen en ze zijn verplicht om je te helpen bij het zoeken. Dit betekent niet dat zij een stageplek moeten regelen maar wel dat ze jou ondersteunen bij het zoeken.

Houd stagewebsites dus goed in de gaten, ga bij bedrijven langs en laat iedereen weten dat je een stage zoekt. Een bedrijf heeft de mogelijkheid om een erkend leerbedrijf teworden, hoe dat geregeld kan worden, lees je op de site van SBB: www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden

 

Ja, dat is mogelijk als je voldoet aan de wettelijke eisen om tot de opleiding te worden toegelaten. Je mag je opnieuw inschrijven voor een opleiding op hetzelfde niveau als je al een diploma hebt voor een andere mbo-opleiding. Je kunt misschien zelfs vrijstellingen krijgen voor een aantal vakken die je tijdens je eerst opleiding al hebt gehaald. Overleg dat altijd met de school waar je jouw nieuwe opleiding gaat volgen.

Houd er rekening mee dat het gevolgen kan hebben voor je studiefinanciering. Studenten die een bol-opleiding doen op niveau 1-2 hebben onbeperkt recht op studiefinanciering tot de leeftijd van 30 jaar. Maar studenten die een bol-opleiding doen op niveau 3-4 hebben maximaal 4 jaar recht op studiefinanciering tot een leeftijd van 30 jaar. Je hebt dus misschien al een deel opgebruikt tijdens je eerste opleiding.

Voor niveau 1-2 bol-studenten zijn de basisbeurs, aanvullende beurs en OV-kaart een gift. Voor bol-studenten op niveau 3-4 geldt de prestatiebeurs (dat wil zeggen dat het pas een gift wordt als je binnen tien jaar je diploma haalt). Bbl-studenten krijgen geen studiefinanciering. Neem voor de zekerheid contact op met DUO over jouw situatie om te kijken waar je recht op hebt. Zo kom je niet voor verassingen te staan!

Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van het lesgeld wanneer je aan een tweede opleiding begint.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top