Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Geld - Schoolkosten

Wat moet je als student regelen en wat regelt de school? Lees het hier

Heb jij studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden of heb je te weinig geld om boeken te kopen? Of wil jij je stem laten uiten door bijvoorbeeld medezeggenschap, maar denk je dat je dan in financiële nood komt? Dan heb je misschien wel recht op geld uit het mbo-studentenfonds!

Het doel van het fonds is om ervoor te zorgen dat studenten ondanks een ­financiële belemmering toch:
–> Kunnen deelnemen aan het mbo
–> Gaan meedoen aan medezeggenschapsraden of organisaties die het mbo verbeteren

De ondersteuning is meestal een financiële ondersteuning. In enkele gevallen kan het ook ondersteuning zijn door middel van bijvoorbeeld leermiddelen zelf.

Er zijn 4 doelgroepen die deze ondersteuning kunnen ontvangen.
–> Bestuursleden, studentenraadsleden, medezeggenschapsleden of leden van een grote studentenorganisatie.
–> Studenten die zich maatschappelijk of bestuurlijk voor de school of het mbo inzetten.
–> Studenten die bewezen hebben niet te kunnen betalen voor onderwijsbenodigdheden.
–> Studenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege bijzondere omstandigheden.

Per doelgroep is het variërend wie er recht op hebben. Kijk hiervoor bij de handreiking Studentenfonds. 
Heb jij er recht op denk je? Vraag dan een financiële ondersteuning aan bij je school.

JOB en MBO Raad hebben gezamenlijk de Taskforce schoolkosten opgericht. In deze Taskforce worden de ervaren knelpunten rondom schoolkosten met elkaar besproken – en wordt gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Zowel studenten, als JOB, als scholen kunnen zaken bij de Taskforce aandragen. Het uitgangspunt daarbij zijn de afspraken die in het servicedocument schoolkosten zijn gemaakt.

De Taskforce heeft een aantal doelstellingen. Eén daarvan is het verduidelijken van de regels van het servicedocument schoolkosten – deze zijn niet altijd voor iedereen even helder. Ook het in kaart brengen van eventuele knelpunten of mogelijke verkeerde toepassing van de regels is een belangrijke doelstelling. Zowel JOB als de MBO Raad vinden het belangrijk om deze met elkaar te bespreken om vervolgens gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. De gezamenlijk intentie van JOB en de MBO Raad is om het ervaren probleem rondom schoolkosten op te lossen, en daarbij ook te kijken naar een juiste agenda voor de toekomst.

In de Taskforce hebben zowel JOB als de MBO Raad twee leden afgevaardigd. De resultaten van de bespreking in de Taskforce worden ook bestuurlijk besproken door JOB en de MBO Raad.

Heb je een vraag of klacht (over schoolkosten) vul dan het contactformulier in op onze website, deze vind je hier! Wil je liever bellen, mailen of appen?

info@jobmbo.nl
030 – 7900 915
06-83315697

Je school moet zorgen dat de basisuitrusting die je nodig hebt om je opleiding te volgen en af te maken beschikbaar is op school. Het betalen van lesgeld of cursusgeld geeft je het recht om je diploma te kunnen behalen zonder extra kosten te maken. Wel mag de school je vragen een aantal spullen en diensten zelf aan te schaffen, zoals boeken en readers.

Je moet dus kunnen kiezen uit voldoende keuzedelen zonder extra kosten. School mag wel keuzedelen aanbieden waarvoor extra kosten aan je worden gevraagd. Voor het keuzedeel “Internationaal II; werken in het buitenland” geldt bijvoorbeeld dat om het keuzedeel deel te nemen, het nodig is dat je als student een BPV-plaats in het buitenland vindt. Daarmee gaan reis- en verblijfkosten gepaard. Deze kosten mogen op vrijwillige basis worden gevraagd aan de student, maar alleen als je daarnaast voldoende keuze hebt uit keuzedelen zonder extra kosten.

 • Er is nog geen collectieve verzekering voor alle ROC’s geregeld, zoals op het hbo en wo. Scholen kunnen zelf een collectieve verzekeringen afsluiten. Je kan bij je school informeren of ze met een bepaalde verzekeraar afspraken hebben gemaakt.
 • Sommige zorgverzekeraars bieden zelf een speciale studentenverzekering aan. Op www.studenten-zorgverzekeringen.nl vind je een overzicht van alle studentenverzekeringen
 • Met je MBO-card kun je korting krijgen op je zorgverzekering! Check de website van CJP voor meer info.

Heb jij studievertraging opgelopen door bijzondere omstandigheden of heb je te weinig geld om boeken te kopen? Of wil jij je stem laten uiten door bijvoorbeeld medezeggenschap, maar denk je dat je dan in financiële nood komt? Dan heb je misschien wel recht op geld uit het mbo-studentenfonds!

Het doel van het fonds is om ervoor te zorgen dat studenten ondanks een ­financiële belemmering toch:
–> Kunnen deelnemen aan het mbo
–> Gaan meedoen aan medezeggenschapsraden of organisaties die het mbo verbeteren

De ondersteuning is meestal een financiële ondersteuning. In enkele gevallen kan het ook ondersteuning zijn door middel van bijvoorbeeld leermiddelen zelf.

Er zijn 4 doelgroepen die deze ondersteuning kunnen ontvangen.
–> Bestuursleden, studentenraadsleden, medezeggenschapsleden of leden van een grote studentenorganisatie.
–> Studenten die zich maatschappelijk of bestuurlijk voor de school of het mbo inzetten.
–> Studenten die bewezen hebben niet te kunnen betalen voor onderwijsbenodigdheden.
–> Studenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege bijzondere omstandigheden.

Per doelgroep is het variërend wie er recht op hebben. Kijk hiervoor bij de handreiking Studentenfonds. 
Heb jij er recht op denk je? Vraag dan een financiële ondersteuning aan bij je school.

Vraag bij jouw mbo-school wat zij voor jou kunnen doen als het gaat om kosten voor onderwijsbenodigdheden (zoals boeken, een laptop) of de vrijwillige bijdrage (voor een excursie, extra voorzieningen).

 • Je moet bij de school terecht kunnen voor hulp. Dit is afgesproken in het Servicedocument Schoolkosten (punt 16).
 • Daarnaast bieden sommige gemeenten financiële ondersteuning bij het betalen van opleidingskosten. Dit komt dan uit de pot ‘bijzondere bijstand’ van de gemeente. Hoe dit precies geregeld is verschilt per gemeente. Soms hebben zij een speciale laptopregeling voor de kosten voor een laptop voor school.
 • Onder de 18 jaar? Wanneer de kosten voor het onderwijs ondanks de financiële bijdragen uit het kindgebonden budget nog steeds een probleem vormen kan er een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Kijk op hun website wanneer je in aanmerking komt voor financiële hulp.
 • Veel mbo-instellingen bieden een betalingsregeling voor de kosten die met je opleiding gemoeid zijn. Vraag hiernaar!

Vraag bij DUO wat er mogelijk is als het gaat om lesgeld (BOL).

 • Dit betaal je alleen als je 18 jaar bent of ouder. Je krijgt dan ook studiefinanciering of kunt extra lenen via DUO. Je kunt bij DUO een betalingsregeling aanvragen om in termijnen te betalen.

Vraag bij jouw mbo-school wat er mogelijk is als het gaat om cursusgeld (BBL).

 • Dit betaal je alleen als je 18 jaar bent of ouder. Je kunt hiervoor geen studiefinanciering krijgen of extra lenen via DUO. Je kunt wel aankloppen bij het Jongerenloket van de eigen gemeente. Je kunt bij jouw school vaak een betalingsregeling aanvragen om in termijnen te betalen.

Je kunt een bezwaarbrief schrijven wanneer er bijvoorbeeld kosten worden gevraagd die eigenlijk voor de school zijn of als je teveel hebt betaald.
Je kunt hierbij de regels gebruiken die staan in het Servicedocument Schoolkosten

Kijk voor meer informatie op: Schoolkosten info en klacht indienen – JOB MBO

 

Je school mag van je verwachten dat je zorgt dat je bepaalde onderwijsbenodigdheden in je bezit hebt. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende spullen:

 • Readers en boeken: Het is aan te raden readers van school te kopen. Vaak is dat voordeliger, maar je mag ze ook ergens anders aanschaffen. Je mag in de les niet worden geweigerd als je geen boeken/readers bij je hebt.
 • Laptop/computer:Indien een computer nodig is om de lessen voor te bereiden kan een opleiding  je adviseren om een computer tot je beschikking te hebben. Soms kan een specifieke computer aanbevolen worden. Als de boeken vervangen worden door software kan een opleiding aan je vragen om een laptop tot  je beschikking te hebben. Bij een opleiding waar een computer als ‘gereedschap’ wordt gebruikt (zoals bij grafische vormgeving) dient een school ook computers beschikbaar te stellen in de les.
 • Software/licenties: Als de software de boeken vervangt en jouw eigendom wordt (dus als je thuis ook kan inloggen) mag de school je vragen daarvoor te betalen.
 • Onderwijsbenodigdheden:Tekenmateriaal, usb-sticks, harde schijven, multomappen, passer, geodriehoek, rekenmachine, agenda e.d. moet je zelf regelen.
 • Werkschoenen en -kleding: Als deze spullen noodzakelijk zijn voor de opleiding en jouw eigendom worden mag de school je vragen dit aan te schaffen.

Je school moet zorgen dat de basisuitrusting die je nodig hebt om je opleiding te volgen en af te maken beschikbaar is op school. Het betalen van lesgeld of cursusgeld geeft je het recht om je diploma te kunnen behalen zonder extra kosten te maken. Wel mag de school je vragen een aantal spullen en diensten zelf aan te schaffen, zoals boeken en readers.

Hieronder een aantal voorbeelden waarvoor GEEN vrijwillige bijdrage mag worden gevraagd:

 • Inschrijfkosten
 • Intake- en instaptoetsen
 • Bpv-beoordeling
 • Brieven naar studenten
 • Informatie aan studenten
 • Collegepas/schoolpas
 • Studiegids
 • Beroepspraktijkvorming (bpv)
 • Bpv-informatievoorziening
 • Ouderavonden
 • Internet (voor het onderwijs)
 • Personeel/ gastdocenten
 • Toetspapier
 • Onderhoud en huur van faciliteiten
 • Administratie, beheer en bestuur
 • Schoonmaken
 • Inkoop van diensten bv. beveiliging
 • Energie

Ook onderstaande zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de school:

 • Basisuitrusting:De inventaris van de school en leslokalen, zoals computers, stoelen, tafels,  (kopieer) machines, apparatuur, gereedschappen en instrumenten die noodzakelijk zijn voor de onderwijsactiviteiten.
 • Verbruiksmaterialen: Spullen voor lessen zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen, ingrediënten voor kooklessen etc.
 • Examens en toetsen: Examens, toetsen en minimaal één herkansing zijn onderdeel van het lesprogramma.
 • Software licenties op schoolcomputers:Software op de computers van school dient de school te betalen.
 • Verplichte activiteiten:Werkweken, excursies en introductiedagen die een verplicht onderdeel zijn van het lesprogramma dient de school te betalen. Vraagt de school wel een bijdrage, dan moet je ook de keuze kunnen hebben om een kosteloze vervangende opdracht te doen.
 • Diploma-uitreiking: Wanneer het puur gaat om het produceren en uitgeven van het diploma mag je school daar geen geld voor vragen.
 • Schoolkrant / studiegids: Wanneer er nieuws in staat dat je nodig hebt om je lessen te kunnen volgen (bv. roosters) moet de school dat kosteloos aanbieden.
 • Mediatheek en Open Leer Centrum (OLC):De school dient zorg te dragen voor de inventaris en een vrije toegang.

Onder de vrijwillige bijdrage vallen spullen of diensten die je kan aanschaffen via school. Je moet er ook altijd voor kunnen kiezen om ze ergens anders te kopen. Deze bijdrage is uiteraard altijd vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. De spullen of diensten onder de vrijwillige bijdrage moeten wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Als je de spullen of diensten wel via school aanschaft dan moet je er uiteraard voor betalen.

De spullen of diensten in deze lijst kunnen onder de vrijwillige bijdrage vallen:

 • Chip/pas:Wanneer je deze (alleen) kan gebruiken voor kantine, kopiëren of telefoon.
 • Kopieerkosten/pas/auteurs (repro): kopieerkosten voor het maken van readers en stencils.
 • Activiteiten:Excursies, buitenschoolse activiteiten of feesten (wanneer ze niet verplicht zijn, bij verplichte activiteiten mogen geen kosten worden berekend).
 • Diploma-uitreiking:Als er een feest voor georganiseerd wordt waarbij je de keus hebt om te komen of niet.
 • Verzekeringen:Aansprakelijkheidsverzekering (WA), ongevallenverzekering en ziektekostenverzekering.
 • Schoolkrant:Wanneer het niet ook specifiek  met de organisatie van je opleiding te maken heeft (er staan bv. geen roosters in).
 • Kantoorbenodigdheden:Denk aan usb-sticks, harde schijven, multomappen, etc. Deze kan de school misschien goedkoper inkopen.
 • Borg:Voor huur van een kluisje, schoolpas, of lenen van gereedschap

“Bovenop de basisuitrusting kan de school extra activiteiten of faciliteiten aanbieden, die vrijwillig zijn, niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma én wel een meerwaarde hebben voor de opleiding. Hiervoor kan de school de student een bijdrage vragen. De keuze om gebruik te maken van deze extra activiteiten of faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld. ” (Bron: punt 14 in Servicedocument Schoolkosten)

Als mbo-student boven de 18 jaar kan je studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering is opgebouwd uit meerdere onderdelen:

 • Basisbeurs
 • Aanvullende beurs
 • Lening
 • Studentenreisproduct

Moet ik studiefinanciering terugbetalen?
Studeer je niveau 3 of 4 en haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de studiefinanciering (behalve de lening) omgezet in een gift. Bij entree-onderwijs en niveau 2 zijn de basis- en aanvullende beurs altijd een gift.

Ga voor meer informatie over studiefinanciering naar www.duo.nl. Ook heeft DUO tips op een rijtje gezet om boetes te voorkomen als je stopt met studeren maar nog wel reist met je ov-kaart, lees ze hier!

Op de website van DUO staat alle informatie over studiefinanciering. Er staat onder andere uitgelegd of je recht hebt op een studiefinanciering, op hoeveel je recht hebt en wanneer je moet gaan terugbetalen. Ook heeft DUO tips op een rijtje gezet om boetes te voorkomen als je stop met studeren, lees ze hier!

Wil je berekenen hoeveel geld je nodig hebt om te studeren en hoeveel je straks moet terugbetalen? Gebruik dan de rekenhulp van DUO.

Vanaf dit schooljaar MOET jij het geld voor je boeken die je niet gebruikt hebt terugkrijgen!

Heb jij hier ook last van? Ga in gesprek met je school, de studentenraad of bel/mail JOB! Want niemand zou verplicht moeten zijn om geld te betalen voor boeken die je niet nodig hebt!

Kijk voor meer informatie op: Terugkoopregeling – JOB MBO

Soms kun je (een gedeelte van) het les- of cursusgeld terugkrijgen. Hoe je dit doet, ligt eraan of je een voltijd (BOL), deeltijd (BBL) of particuliere opleiding volgt.

Voltijd (BOL) opleiding
Soms kun je een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. Dit vraag je aan bij DUO. Als je vóór 1 mei van het studiejaar bent uitgeschreven, kun je in de volgende gevallen geld terugkrijgen:

 • Je hebt je diploma behaald.
 • Je stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-bol of deeltijd-vavo.
 • Je gaat scheiden of je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet in staat de lessen te volgen.
 • Je bent zwanger.
 • Je kunt door ernstige medische omstandigheden het schooljaar niet afmaken.
 • Je partner of een familielid wordt ernstig ziek.
 • Bij overlijden van je partner of een familielid.

Dit moet je uiterlijk op de laatste dag van het schooljaar aanvragen. Weten hoeveel lesgeld je kunt terugvragen en hoe dit verder werkt? Kijk dan op website van DUO

Ben je ingeschreven, maar toch niet begonnen aan het schooljaar? Of ben je voor 1 oktober gestopt? Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Zorg wel dat de school je uitschrijft vóór 1 oktober!

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt en daarom geen recht hebt op studiefinanciering of op een tegemoetkoming voor scholieren, kun je een verzoek indienen om geen lesgeld te hoeven betalen. Dit heet ‘buiteninvordering van het lesgeld’. Bekijk de voorwaarden en hoe je dit aanvraagt op de website van DUO via Verzoek buiteninvorderingstelling lesgeld. 

Deeltijd of werkend leren (BBL) opleiding
Soms kun je een gedeelte van het cursusgeld terugkrijgen. Dit vraag je aan bij de instelling waar je onderwijs volgt.

 • Als je voor het einde van het les/cursusjaar je diploma haalt, kun je voor iedere maand die overblijft 1/10 van het cursusgeld terugkrijgen. De laatste 2 maanden (juni en juli) van het cursusjaar tellen daarbij niet mee.
 • Als je je tijdens een cursus/lesperiode inschrijft, betaal je alleen het cursugeld voor de maanden die je nog volgt in die cursus/lesperiode.
 • Als je 2 opleiding volgt aan dezelfde instelling en al lesgeld betaalt voor een voltijds BOL opleiding of een voltijds opleiding aan het vavo, dan hoef je voor de tweede opleiding geen cursusgeld te betalen.
 • Je kunt cursusgeld terugkrijgen, wanneer:
  • Je je uitschrijft vóór de 1e dag waarop de lessen beginnen.
  • Je inschrijft bij een dagschool in dezelfde periode dat jehet cursusgeld betaalt.
  • Je wordt ernstig ziek.
  • Je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden. Bijvoorbeeld als een familielid ziek wordt of overlijdt.

In de laatste gevallen ontvang je 1/12 van het cursusgeld terug voor iedere maand dat je de cursus niet volgt.

Voor meer info, zie de website van de Rijksoverheid

Particuliere mbo-opleiding
Soms kun je een gedeelte van het les- of cursusgeld terugkrijgen. Hier zijn verder geen landelijke regels over. Je kunt dit aanvragen bij de instelling waar je onderwijs volgt.

Meestal is het mogelijk om lesgeld of cursusgeld gespreid te betalen. Bekijk hieronder wat er mogelijk is:

Voltijd (BOL) mbo opleiding – lesgeld
Ja, dit is mogelijk. Via DUO kun je een betalingsregeling aanvragen. Je betaalt het lesgeld dan in 9 maandelijkse bedragen van 128,34 euro. De 1e termijn wordt afgeschreven in de maand nadat je een betalingsregeling aanvraagt. Dit gebeurt rond de 25e van de maand. Een andere regeling is niet mogelijk.

Meer informatie? Kijk op de website van DUO

Deeltijd of werkend leren (BBL) mbo opleiding – cursusgeld
Vaak kun je via de mbo-school een betalingsregeling aanvragen. Vraag na bij jouw (toekomstige) mbo-school wat voor betalingsregeling er mogelijk is.

Particulier onderwijs voltijd of deeltijd
Soms is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. Vraag na bij jouw (toekomstige) mbo-school wat voor betalingsregeling er mogelijk is.

De hoogte van het lesgeld of cursusgeld in het mbo hangt af van je leeftijd, het soort opleiding (BOL of BBL) en of je kiest voor regulier of particulier onderwijs.

Ben je onder de 18?
Dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Alleen als je een opleiding volgt bij een particuliere instelling, moet je wel lesgeld betalen onder de 18 jaar.
Ben je 18 jaar of ouder?
Bij een voltijd mbo-opleiding (BOL) betaal je lesgeld aan DUO.
Bij een deeltijd mbo-opleiding of BBL betaal je cursusgeld aan de mbo-instelling (soms betaalt de werkgever dit).

Kijk voor de actuele les- of cursusgelden op de website van de Rijksoverheid
Als je les- of cursusgeld betaalt krijg je toegang tot de lessen en de examens die noodzakelijk zijn om de opleiding voldoende af te ronden.

Ga je een mbo-opleiding volgen bij een particuliere instelling? Dan gelden er andere kosten. Een particuliere instelling is vaak wat duurder.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top