Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Studeren op het mbo

 

Meer info over opleidingen, open dagen en het mbo? Check dan kiesmbo.nl

Wil je liever je opleiding in het Engels doen? Nuffic heeft een lijstje met tweetalige opleidingen.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-onderwijs/overzicht-tweetalige-mbo-opleidingen

Bepaalde opleidingen zijn experimenteel. Dat betekent dat sommige regels voor reguliere opleidingen hier niet van toepassing zijn. Zo kan de school je opleiding stoppen voordat je in de gelegenheid bent gesteld om je diploma te behalen. Bijvoorbeeld als er te weinig studenten zijn die de opleiding volgen. Als de school zegt dat je een experimentele opleiding volgt moet dit ook daadwerkelijk in de OOK staan.

In de OOK staat ook naar welke opleidingsrichtingen je dan kan doorstromen. Wel kan het zo zijn dat deze opleidingsrichtingen niet volledig aansluiten op de huidige opleiding, waardoor de kans groot is dat je studievertraging oploopt.

In de onderwijsovereenkomst (OOK) staan de rechten en plichten van de school en van de mbo-student. Als er eenmaal een handtekening gezet is, dan is de mbo-student verplicht om zich aan de afspraken, artikelen genaamd, in de OOK te houden. De artikelen staan, meestal met hele kleine lettertjes, achterop de OOK die je tekent. De artikelen gelden voor de school en voor jou als student. Ze verplichten zich om jou zo goed mogelijk te begeleiden met je studie om je in staat te stellen de opleiding te behalen binnen de gestelde studieduur. Maar in de artikelen staan ook ‘gedragsregels’ en studieafspraken die voor jou gelden.

Als je een beperking (handicap) hebt en graag een mbo-opleiding wilt volgen dan is ‘mbo toegankelijk’ een site die je hele goede tips kan geven om je opleiding goed te kunnen volgen.

Op de website Solliciteren met handicap of beperking – Cvster.nl · CVster.nl vind je alle informatie over solliciteren met een ondersteuningsvraag.
Handig voor als je na je opleiding wilt gaan werken, of als je een bijbaan zoekt tijdens je studie.

Het BPV-handboek is een hulpmiddel en naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in de BPV (Beroepspraktijkvorming) en kun je gratis downloaden. Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.

Je studeert, of gaat studeren, op een mbo. En je hebt een chronische lichamelijke aandoening, zoals astma, reuma, een darm- of spieraandoening. Misschien heb je (nog) geen diagnose, maar wel lichamelijke klachten. Als je aan school uitlegt wat je hebt, of waar je last van hebt, dan kan de school samen met jou op zoek naar aanpassingen die het studeren wat makkelijker voor je maken.

Stichting zorgeloos naar school heeft een gids gemaakt die je wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn. Download of bestel nu gratis jouw exemplaar

Er zijn opleidingen op vier niveaus:

 

Entree: de entreeopleiding/assistentenopleiding (één jaar) leidt op voor eenvoudige uitvoerende werkzaamheden. Je kan zonder eisen een entree- opleiding doen.

mbo-2 niveau: de basisberoepsopleiding (twee tot drie jaar) leidt op voor uitvoerende werkzaamheden; Om niveau 2 te doen, moet je minimaal een vmbo- diploma (BB) hebben.

mbo-3 niveau: de vakopleiding (twee tot vier jaar) leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden; Om niveau 3 te doen, moet je minimaal een vmbo- diploma hebben (KB, GL, TL). Ook met een overgangsbewijs van Havo / VWO 3 naar Havo / VWO 4 kan je een niveau 3 opleiding doen.

mbo-4 niveau (middenkaderopleiding): de middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid of specialisatie. Om niveau 4 te doen, moet je minimaal een vmbo- diploma hebben (KB, GL, TL). Ook met een overgangsbewijs van Havo / VWO 3 naar Havo / VWO 4 kan je een niveau 4 opleiding doen.

mbo- 4 niveau (specialistenopleiding): specialistenopleiding (kopstudie van één tot twee jaar) leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid of specialisatie. Voor een specialistenopleiding heb je minimaal een niveau 3 diploma nodig. Dit moet een diploma zijn in dezelfde studierichting.

Vooropleidingseisen kan je ook vinden op de website van rijksoverheid.

Als je een mbo-diploma op niveau 4 hebt behaald, kan je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) .

Tot en met het schooljaar dat je 16 jaar wordt ben je altijd verplicht naar school te gaan. Na het schooljaar waarin je 16 bent geworden ben je verplicht naar school te gaan totdat je een startkwalificatie hebt gehaald. Zonder startkwalificatie ben je verplicht naar school te gaan tot je 18e. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Heb je je te laat aangemeld, niet meegedaan met verplichte intakeactiviteiten of heb je een bindend negatief studieadvies gekregen? Dan moet de school alsnog een andere opleiding aanbieden waar je je kan inschrijven. De school hoort daarbij rekening te houden met jouw voorkeuren.

 

Als je onder de 18 jaar bent en je staat niet ingeschreven bij een school, dan moet je meteen samen met je ouders de leerplichtambtenaar bellen die in jouw gemeente werkt. Hij of zij kan je helpen alsnog een passende opleiding en school te vinden. Doe dit altijd, want als je thuis blijft zitten, kunnen je ouders een fikse geldboete krijgen!

De entreeopleiding (niveau 1) is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen studenten de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De opleiding duurt 1 jaar. Je moet wel op 1 augustus minimaal 16 jaar zijn om deze opleiding te kunnen doen.

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Er zijn twee varianten: beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

 

In de BOL breng je vooral tijd op school door en loop je daarnaast stage. De stage vormt twintig tot maximaal zestig procent van de opleiding. In de BBL werk je drie of vier dagen per week in een bedrijf (een leerbaan) en zit je daarnaast één dag per week op school.

 

Je kan op de meeste niveaus opleidingen volgen in zowel BOL als BBL.  BBL-studenten verdienen meteen een salaris. Op www.stagemarkt.nl kun je op zoek naar een stageadres of leerbaan. Kun je geen stageadres of leerbaan vinden? Laat het weten via het Meldpunt Stagetekorten van de SBB. Ook de mbo-school kan je helpen bij het vinden van een stageplek of leerbaan.

Zie hier de mening van de studenten over hun opleiding in onze JOB-monitor. Op Kies MBO kun je ook belangrijke info over jouw opleiding checken, zoals de kans op stage of werk, het gemiddelde startsalaris en het percentage geslaagde studenten.

 

De onderwijsinspectie onderzoekt of opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. Ze onderzoeken helaas niet alle opleidingen, maar ze doen hun best om alle slechte opleidingen onder de loep te nemen. Het is belangrijk om klachten over je opleiding ook bij ons te melden, wij geven ze elk half jaar anoniem door aan de inspectie. Als de inspectie beoordeeld dat een opleiding niet goed is, dan krijgt de school één jaar de tijd om deze zwakke opleiding op orde te brengen. Anders wordt de opleiding opgeheven. De onderwijsinspectie zet lijsten met zwakke opleidingen op hun website, opgesplitst naar type onderwijsinstelling.

Oriënteer je goed en op tijd op de verschillende opleidingen! Je kunt in het mbo kiezen voor een BOL-  of BBL- opleiding op een ROC, AOC of vakinstelling.

Tips van JOB: ga naar open dagen en spreek daar met docenten, de studieloopbaanbegeleider en studenten. Ook beroepstesten (via internet) kunnen helpen. Overleg ook eens met je ouders en vrienden of zij vinden dat een opleiding goed bij je zou passen.

Op de website https://www.kiesmbo.nl/ vind je informatie over alle opleidingen, open dagen, kansen op de arbeidsmarkt, oordelen van studenten uit het mbo en nog veel meer vind je op. Op www.studeermeteenplan.nl/mbo staat praktische informatie over de overstap van het vmbo naar het mbo.

Een numerus fixus opleiding is een opleiding waar maar een beperkt aantal studenten voor toegelaten worden. Vanaf 1 november staan de aanmeldingen voor zo’n opleiding open. Op de website van de school moet geschreven staan of de opleiding die je wilt doen beperkt aantal studenten toelaat. Check dus goed of dit ook over jouw opleiding gaat!

Regionale opleidingscentra (roc’s)
Roc’s hebben een breed opleidingsaanbod voor verschillende beroepssectoren.

Beroepscolleges
Beroepscolleges verzorgen opleidingen voor één of meerdere sectoren en hebben vaak een landelijke functie. Bijvoorbeeld voor beroepen in de groene sector, zoals dierverzorger, hovenier of bloem en styling. Of voor een bijzonder beroepenveld, zoals specifieke creatieve of technische opleidingen. Beroepscolleges heetten eerst agrarische opleidingscentra (aoc’s) of vakscholen. Sinds 2022 heten dit type scholen beroepscolleges.

Particuliere instellingen
Er zijn ook particuliere instellingen die mbo-opleidingen aanbieden. Deze instellingen krijgen geen geld van de overheid. De kosten voor studenten kunnen daardoor hoger zijn.

Bron: Rijksoverheid

 

Ja, elke onderwijsinstelling is verplicht om Nederlandse taal en rekenen te geven. Het maakt niet uit welke opleiding of leerweg of welk niveau je volgt. Op niveau 4 krijg je uiteraard ook verplicht les in Engels.

Krijg je per les of ben je ontevreden over je lessen? Laat het ons weten via het info@jobmbo.nl of 030-7900 915!

In 2015 hebben wij tijdens de JOB-rekentour onderzocht wat mbo-studenten vinden van hun rekenonderwijs. Misschien kun je hierin nog tips vinden voor je rekendocent of opleidingsmanager.

 

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top