Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Zorg, begeleiding en veiligheid

Kijk op MBO Toegankelijk voor alle tips over studeren met een ondersteuningsvraag!

Op de website Solliciteren met handicap of beperking – Cvster.nl · CVster.nl vind je alle informatie over solliciteren met een ondersteuningsvraag.
Handig voor als je na je opleiding wilt gaan werken, of als je een bijbaan zoekt tijdens je studie.

Team Diversiteit & Inclusie van de Rijksoverheid begeleidt en bemiddelt voor mensen met een ondersteuningsbehoefte bij het zoeken naar een stage of baan bij de Rijksoverheid. Ze houden rekening met jouw talenten, mogelijkheden en je opleiding en kijken naar werkzaamheden die goed bij je passen, zodat samen met jou bepaald wordt welk werk je gaat doen. Meer informatie vind je hier.

Op de website MBO Toegankelijk vind je alle informatie over studeren met een ondersteuningsvraag. Op de website vind je tips over studeren – zoals stage, aanwezigheid en concentratie – maar ook zaken die bij studeren horen, zoals vervoer en geld. Wil je weten waar je op school terecht kan voor vragen over passend onderwijs? Via ‘vind je school’ vindt je snel de juiste pagina en gegevens van jouw school!

Wanneer je je gediscrimineerd voelt, dan kun je het melden bij de vertrouwenspersoon op jouw school. Wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt blijft binnenkamers, het zal nooit zonder jouw toestemming worden doorverteld. Samen met jou zal de vertrouwenspersoon zoeken naar een oplossing. Wil je het liever niet op school bespreken of melden, bespreek het dan met bijvoorbeeld familie of vrienden en/of bel een van de onderstaande organisaties.

Bij welke organisaties kun je terecht bij discriminatie?

·         Een antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt. Via een melding bij discriminatie.nl komt deze uit bij een bureau bij jou in de buurt.
Om discriminatie te melden en voor kosteloos advies of ondersteuning kun je terecht bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau. Daar kun je snel bij jou in de buurt een persoonlijk advies krijgen over de stappen die je kunt ondernemen. Het antidiscriminatiebureau kan, als je dat wilt, ook voor je bemiddelen met de persoon of organisatie die heeft gediscrimineerd. Het antidiscriminatiebureau kan je tevens ondersteunen als je aangifte bij de politie wilt doen of als je je situatie wilt voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens.

·         Het College voor de Rechten van de Mens
Je kunt hier een melding doen of een oordeel aanvragen over een situatie. Je kunt iedere werkdag bellen tussen 10.00 en 16.00 op 030-8883888 om (juridisch) advies te vragen. Zij hebben namelijk heel veel kennis over discriminatie en kunnen jouw vragen daarover beantwoorden. Als je er een melding over wil maken of een klacht in wil dienen, dan kunnen zij jou ook helpen om de klacht beter te verwoorden. Een antidiscriminatiebureau kan je ondersteunen bij het voorleggen van zo’n situatie bij het College voor de Rechten van de Mens.

·         De Politie
Je kunt aangifte doen bij de Politie als er sprake is van een strafbaar feit. Een antidiscriminatiebureau kan je hierbij ondersteunen.

·         Online discriminerende of racistische opmerkingen kun je melden bij MiND

Kom je er niet uit, neem dan contact op met ons en dan helpen wij je verder.

In je stageovereenkomst heb je afgesproken dat je een bepaald aantal klokuren stage loopt. De school of het stagebedrijf kan jou dus verplichten om de gemiste uren in te halen. Maak hier in ieder geval met het stagebedrijf duidelijke afspraken over. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe jij in het bedrijf functioneert, of je alle opdrachten af hebt en hoe jouw situatie er op dit moment uitziet. Inhalen van gemiste uren wordt lastiger als je voor langere tijd ziek bent en zo een deel van je stage mist. Voor afwezigheid tijdens je stage gelden voor stagiairs dezelfde regels als voor het personeel van het stagebedrijf en ook de regels uit je stageovereenkomst.

 

Op deze website vind je tips voor stage lopen en ziekte

Verlenging prestatiebeurs:

  • Haal je je examen niet binnen de examenperiode, vanwege een handicap of chronische ziekte, kunnen mbo-studenten aan een opleiding niveau 3 of 4 in deze situatie ook verlenging van de prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende beurs, reisvoorziening) aanvragen. Mbo-studenten aan een opleiding niveau 1 of 2 komen in aanmerking voor studiefinanciering zolang zij staan ingeschreven.

 

Verlenging diplomatermijn:

Normaal gesproken moet je je basisbeurs terugbetalen als je je diploma niet binnen 10 jaar haalt. Heb je een chronische ziekte of handicap, kan deze diplomatermijn worden verlengd. Let op: het ligt aan de aard van je ziekte of handicap hoe lang het termijn wordt verlengd. Het is in ieder geval maximaal 5 jaar.

 

Nieuwe aanspraak op studiefinanciering:

Ontstaat je handicap of chronische ziekte tijdens je studie en moet je daarom stoppen met je opleiding? het termijn van het ontvangen van studiefinanciering kan opnieuw worden ingesteld als je aan een passendere opleiding begint.

Als een school goed kan onderbouwen dat jij niet geschikt zal zijn voor het beroep waarvoor je naar school wilt, of de opleiding waarvoor je wil kiezen nooit met succes zal afronden, mogen ze jou weigeren voor een opleiding. Ze moeten hun argumenten wel goed op papier zetten en vervolgens met jou naar een geschikte andere opleiding zoeken.

Als je onterecht geweigerd wordt op grond van een handicap of ziekte moet je bezwaar maken. De “Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (Wgbhcz)” bepaalt dat:

Onderscheid is verboden bij het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen tijdens en het afsluiten van onderwijs dat gericht is op de toetreding tot en het functioneren op de arbeidsmarkt (van de WEB art. 6 onder b zie hier)

Gebruik bij weigering de bezwaarbrief onderaan.
Lukt het niet of kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Ook kun je een melding maken en informatie krijgen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Voorbeeldbrief bezwaar weigering van inschrijving

Tenzij de school anders beslist, moet je wel hetzelfde hebben geleerd en behaald als andere studenten, anders zou jouw diploma een andere waarde hebben. Je mag in sommige gevallen wel langer over je studie doen, met behoud van studiefinanciering. Bespreek dus met je school (steunpunt handicap, zorgcoördinator of opleidingsmanager) de mogelijkheden. Via de website van DUO kun je in overleg met school een aanvraag doen voor behoud van studiefinanciering, of teruggave van het lesgeld als je van school af moet. Meer informatie vind je ook op www.mbotoegankelijk.nl.

Wanneer je niet de juiste aanpassingen krijgt, kun je contact opnemen met de Onderwijsconsulenten, zij kunnen soms helpen bij het vinden van een oplossing. Onderwijsconsulenten worden betaald vanuit de overheid en hun hulp kost jou of de school geen geld.

Daarnaast kun je vrijblijvend contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Eventueel kunnen zij onderzoeken en een uitspraak doen of jij volgens de wet Gelijke Behandeling wel, of geen recht hebt op de door jouw aangevraagde aanpassingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor de procedure bij het CRM ben je ook geen advocaat nodig. Het betekent trouwens niet dat je automatisch gelijk krijgt! Het CRM gaat eerst een onderzoek instellen waarin ze alle betrokkenen horen en zal dan een uitspraak doen.

Als je een beperking (handicap) hebt en graag een mbo-opleiding wilt volgen dan is ‘mbo toegankelijk’ een site die je hele goede tips kan geven om je opleiding goed te kunnen volgen.

Op de website Solliciteren met handicap of beperking – Cvster.nl · CVster.nl vind je alle informatie over solliciteren met een ondersteuningsvraag.
Handig voor als je na je opleiding wilt gaan werken, of als je een bijbaan zoekt tijdens je studie.

Het BPV-handboek is een hulpmiddel en naslagwerk voor professionals in het mbo die studenten met een extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in de BPV (Beroepspraktijkvorming) en kun je gratis downloaden. Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.

Je studeert, of gaat studeren, op een mbo. En je hebt een chronische lichamelijke aandoening, zoals astma, reuma, een darm- of spieraandoening. Misschien heb je (nog) geen diagnose, maar wel lichamelijke klachten. Als je aan school uitlegt wat je hebt, of waar je last van hebt, dan kan de school samen met jou op zoek naar aanpassingen die het studeren wat makkelijker voor je maken.

Stichting zorgeloos naar school heeft een gids gemaakt die je wegwijs maakt in de mogelijkheden die er zijn. Download of bestel nu gratis jouw exemplaar

Als je een beperking hebt, dan heb je recht op aanpassingen tijdens je toetsen. Bij dyslexie bijvoorbeeld heb je recht op meer tijd. Bij autisme heb je recht op extra begeleiding en bij een lichamelijke beperking krijg je op je stage een aangepast bureau.

Aanpassingen van examens vraag je aan bij de examencommissie van je school. Zoek de contactgegevens op in je onderwijs- en examenreglementen (OER). Sommigen scholen hebben een Steunpunt Studie & Handicap. Ook bij de zorgcoördinator kan je terecht met vragen en voor advies. Op deze website zie je waar je op jouw school terecht kan ik voor vragen over aanpassingen.

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de zogenaamde ‘rugzakjes’, die sommige studenten kregen, afgeschaft. Scholen moeten nu van een standaardbedrag dat zij krijgen, zorgen dat er extra ondersteuning en begeleiding wordt gegeven aan studenten die dit nodig hebben.

In plaats van een officiële indicatie wordt een goede intake het uitgangspunt voor de juiste ondersteuning. Voor zo’n goede intake is het heel belangrijk dat er samen met de student (en de ouders, wanneer de student nog minderjarig is) gekeken wordt naar de mogelijkheden die school kan bieden. Ook is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden tot alle studenten die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben.

Bij de overstap naar het mbo kunnen de nieuwe school en de oude school contact met elkaar opnemen, dit heet ‘de warme overdracht’. De oude school kan de nieuwe school adviseren over de ondersteunings- of begeleidingsbehoefte van de student. Voor het uitwisselen van dit soort gegevens van de student moet wel de ouder en/of de student toestemming geven.

Er is op dit moment geen wettelijk zwangerschapsverlof voor mbo-studenten. Je maakt met de school afspraken over hoe jij het beste begeleid kunt worden wanneer je zwanger of studerende ouder bent. Op studerendemoeders.nl kan je meer informatie vinden.

Ook op MBO Toegankelijk vind je tips.

Ben je zwanger en ga je studeren? In de onderwijsovereenkomst moet de mbo- school verwijzen naar de rechten en plichten van studenten bij zwangerschap en bevalling. Dit betekent dat de school een belangrijke rol speelt in het informeren van zwangere studenten.

In het mbo is er geen speciaal onderwijs. Leerlingen uit het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs schrijven zich bij een reguliere mbo-instelling in. Wel is er passend onderwijs in het mbo. Wanneer je een handicap of een chronische ziekte hebt, dan meld je dat bij jouw inschrijving. Met een intake wordt er samen met jou (en je ouders, wanneer je minderjarig bent) gekeken welke extra begeleiding en ondersteuning je nodig hebt en de school jou kan bieden. De afspraken die jullie hierover maken moeten door de school op papier worden vastgelegd.

Bij problemen kan je contact opnemen met onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten kunnen ouders, studenten en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij plaatsing van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.

 

Op MBO Toegankelijk vind je tips voor studeren met een handicap of chronische ziekte.

Het is slim om dit te melden, want dan kan je opleiding er rekening mee houden. Tijdens de intake wordt er samen met de student (en ouders wanneer de student nog minderjarig is) gekeken welke extra begeleiding een student nodig heeft. Afspraken hierover worden opgenomen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top