Skip to content

Problemen rondom je toelating? Laat het ons weten!

Als je je voor 1 april 2023 aanmeldt, heb je recht op toelating tot de opleiding. De school kan je wel een negatief advies geven, maar daar hoef je niet naar te luisteren! Laat het ons weten als het bij jou mis gaat.

Heb je een klacht over je school, opleiding of examen?

JOB staat voor je klaar!

Zoek in veelgestelde vragen

Ik heb een klacht

Waar kan ik terecht met een klacht op mijn school? Bekijk de video:

Kijk dan op de website van Interstedelijk Studenten Overleg  ISO of de Landelijke Studenten Vakbond LSVb

Voor klachten of vragen over het voortgezet onderwijs kun je terecht bij LAKS.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Dit moet je heel ruim zien. Het LAKS heeft over alles wat met het voortgezet onderwijs te maken heeft een mening. Namens alle scholieren.

We proberen alle studenten binnen een werkweek van een goed advies of antwoord te geven zodat de vraag wordt beantwoord of de klacht kan worden opgelost.

Door jullie klachten krijgen wij signalen binnen over wat er mis gaat in het mbo. Dit kunnen wij gebruiken om ervoor te zorgen dat het beter gaat, door aandacht te vragen hiervoor bij de politiek, media en andere onderwijsorganisaties. Als we veel klachten over dezelfde opleiding of school binnenkrijgen, kunnen we hier echt wat mee.

Daarnaast geven we alle informatie anoniem door aan de Onderwijsinspectie en het Ministerie van Onderwijs. Hierdoor is er extra aandacht voor scholen en opleidingen waar we veel klachten over krijgen.

Wil je dat het beleid op school ook wordt gewijzigd en geldt het probleem voor meerdere studenten op de school? Dan kun je ook contact opnemen met de studentenraad.

De studenten  die in de raad zitten zijn de vertegenwoordigers van alle studenten in de school. Zij mogen meebeslissen over het beleid. Zij willen daarom graag op de hoogte zijn van de klachten binnen jullie school. Ze kunnen dan aan de slag om het onderwijs te verbeteren

Als je een particuliere opleiding doet kun je met je klacht bij NRTO terecht. Dit is de belangenorganisatie voor particuliere opleidingen. Tel:030-2673778

Het is natuurlijk de bedoeling om eventuele problemen op je stagebedrijf zoveel mogelijk zelf op te lossen in overleg met je stagebegeleider en je docent van school. Lukt dat niet, dan kan je een klacht indienen bij de SBB (Samenwerking Beroeps en bedrijfsleven). Schrijf ze een e-mail, brief of bel ze op.

Als je klacht gaat over de beoordeling van een examen, volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1. De examencommissie

Als je een klacht hebt over een toets die je hebt gemaakt, of je vindt dat je verkeerd beoordeeld bent, dan is er op iedere school een Examencommissie waar je je klacht kan indienen. De Examencommissie bestaat meestal uit mensen van je school. Let op: het kan dus zijn dat daar nét iemand in zit waarover je een klacht indient!

Stap 2. Naar Commissie van Beroep

Als je het niet eens bent met wat de Examencommissie met jouw klacht doet, dan kun je naar de Commissie van Beroep. In deze commissie mogen wel mensen van je school zitten, maar ze mogen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en mogen geen lid zijn van de Examencommissie. Een ROC kan ook samen met andere ROC’s een Commissie van Beroep instellen. De Commissie van Beroep oordeelt over beslissingen van de Examencommissie en van de examinatoren.

Waar staan de adressen van de commissies?
In het OER (Onderwijs en Examenreglement) van je opleiding vind je het adres waar je de brief naartoe moet sturen en de reactietermijn.

 

Heb je een klacht over een Centraal Examen Nederlands of Engels? Neem dan contact op met ons!

Klachten insturen is belangrijk, omdat hierdoor soms fouten in de examens aan het licht komen. Wij verzamelen alle klachten en sturen ze door naar het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Soms is het al genoeg dat 1 student ons laat weten dat er een fout in een vraag zit. Wij sturen dit door en als het klopt wordt de vraag geneutraliseerd. Dat betekent dat hij niet meer meetelt in de beoordeling. Het loont dus om kritisch naar de examens te kijken en je klacht te melden!

Leg je klacht voor aan de onafhankelijke klachtencommissie of buiten de school bij de Onderwijsgeschillencommissie.

De Onderwijsgeschillencommissie
Deze commissie gaat zich verdiepen in het probleem tussen jou en de school. Deze commissie is onafhankelijk en hun uitspraak moet worden nageleefd. Jouw school moet wel aangesloten zijn bij deze commissie.

Website Onderwijsgeschillencommissie

1. Mentor, Opleidingsmanager en directie
Ga altijd eerst met je klacht of probleem naar je mentor of opleidingscoordinator. Kom je er met hen niet uit dan zoek je contact met de directie. Het is altijd verstandig om je klacht ook schriftelijk in te dienen. Dat kan per brief of per email. Omschrijf wat het probleem is en waarom de school fout zit. Probeer vervolgens te beschrijven wat de school kan doen om het op te lossen.

2. Afspraak
Naar aanleiding van de brief wordt een afspraak met je gemaakt om over het probleem te praten. Zorg dat de afspraken worden opgeschreven. Dan heb je een bewijs. Zorg dat de afspraak helder is, dus hoe, wat, wie en wanneer.

3. De interne klachtencommissie
Als je er met de opleidingscoordinator en/of met de directeur het probleem niet kunt oplossen kun je contact zoeken met de klachtencommissie. Elke school heeft een klachtencommissie. Schrijf in een brief gedetailleerd wat er gebeurd is en vermeld eventueel een oplossing. Stuur kopies van relevante documenten mee als dat nodig is. Het adres van de klachtencommissie kun je krijgen bij het secretariaat van je school.

Schrijf je een klacht naar de klachtencommissie? Gebruik dan de volgende tips om een goede brief te schrijven.

Vermeld je persoonlijke gegevens

 •  Voor- en achternaam
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer

Vermeld gegevens over je opleiding

 • Naam opleiding
 • Niveau opleiding
 • Onderwijslocatie
 • BOL/BBL

Omschrijving van je klacht

Je kunt je klacht het beste zo concreet mogelijk beschrijven. Denk hierbij aan:

 • Wat is precies de kern van je klacht?
 • Wat wil je bereiken? Welke oplossing zou je graag willen zien?
 • Over welke gebeurtenis, gedraging of beslissing klaag je?
 • Vertel meer over de omstandigheden, zoals waar, wanneer, hoe

Voeg eventueel bijlagen en (bewijs)materialen toe

Zoals mailcontact of een brief.

Om het je makkelijker te maken heeft JOB een paar voorbeeldbrieven opgesteld, waarin je alleen maar jouw gegevens en je klacht hoeft in te vullen. Download ze hieronder!

Voorbeeldbrief Algemene Klachtenbrief
Voorbeeldbrief Gebruik terugkoopregeling
Voorbeeldbrief Uitschrijving bij opheffing opleiding

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top