Skip to content

Mag een school iemand weigeren vanwege een beperking?

Als een school goed kan onderbouwen dat jij niet geschikt zal zijn voor het beroep waarvoor je naar school wilt, of de opleiding waarvoor je wil kiezen nooit met succes zal afronden, mogen ze jou weigeren voor een opleiding. Ze moeten hun argumenten wel goed op papier zetten en vervolgens met jou naar een geschikte andere opleiding zoeken.

Als je onterecht geweigerd wordt op grond van een handicap of ziekte moet je bezwaar maken. De “Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte (Wgbhcz)” bepaalt dat:

Onderscheid is verboden bij het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen tijdens en het afsluiten van onderwijs dat gericht is op de toetreding tot en het functioneren op de arbeidsmarkt (van de WEB art. 6 onder b zie hier)

Gebruik bij weigering de bezwaarbrief onderaan.
Lukt het niet of kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Ook kun je een melding maken en informatie krijgen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Voorbeeldbrief bezwaar weigering van inschrijving

Staat je vraag er niet bij?

Laat het ons weten! Wij proberen je vraag te beantwoorden of je bij een klacht te voorzien van een advies.

PS. JOB MBO is dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Jouw verhaal is voor ons een belangrijk signaal. Hierdoor zorgen wij dat jouw onderwijs nog beter wordt!

Dien je vraag of klacht in
Back To Top